Fidget Spinner High Score

ArcadePhổ thông

Fidget Spinner High Score

Quay con quay, tích lũy xu để nâng cấp sức mạnh cho con quay Fidger Spinner của mình. Bạn có thể đạt được bao nhiêu vòng quay trong trò chơi gây nghiện điên cuồng này?