Fictional World Jigsaw

ArcadeGiải đố

Fictional World Jigsaw

Fictional World Jigsaw là một hương vị khác của trò chơi ghép hình cổ điển. Sắp xếp các mảnh ghép của một bức tranh để khôi phục bức tranh ban đầu. Có 2 chế độ trong trò chơi. Mỗi chế độ có 24 cấp độ. Bạn phải hoàn thành mỗi cấp độ trong thời gian giới hạn.