trochoi.io

Fast Food Takeaway

ArcadePhổ thông

Fast Food Takeaway

Trong vai trò là chủ sở hữu của một chiếc xe bán đồ ăn nhỏ. Mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo dựng tên tuổi và trở thành Vua đồ ăn nhanh