Fast Circles

Arcade

Fast Circles

Chờ đúng thời điểm để quả bóng rơi đúng vòng quay sao cho cạnh vòng quay cùng màu với quả bóng.

Trò chơi "Arcade" tương tự