trochoi.io

Farming Simulator Game 2020

3DArcade

Farming Simulator Game 2020

Ngoài giao diện tinh tế, Farming Simulator 14 cung cấp cho bạn gấp đôi số lượng máy nông trại để điều khiển, tất cả đều được mô phỏng chân thực trên thiết bị của các nhà sản xuất nông nghiệp thực tế.