Farmers vs Aliens

Arcade

Farmers vs Aliens

Người ngoài hành tinh đã tấn công trang trại của bạn! Lấy một khẩu súng thần công và đi - bảo vệ con bò! Bạn sẽ cần một chiến lược cho trò chơi này! Bắn đại bác và tiêu diệt người ngoài hành tinh. Sống sót sau cuộc tấn công và bảo vệ con bò. Nhưng những người ngoài hành tinh rất ghê gớm và chính họ đã xây dựng những chiến lược xảo quyệt để đánh cắp con bò. Bạn sẽ phải nghiêm túc trang bị cho mình, vì những kẻ xâm lược ngoài hành tinh rất khó để ngăn chặn! Sắp xếp linh động các trận chiến và tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh.

Trò chơi "Arcade" tương tự