trochoi.io

Farm Animals Matching Puzzles

ArcadeGiải đố

Farm Animals Matching Puzzles

Ghép các khối giống hệt lại với nhau để xóa cả hai. Dùng ít lượt di chuyển nhất có thể. Xóa một khối trong 1 lượt di chuyển sẽ ghi được 100 điểm, nhưng nếu tốn từ 2 lượt di chuyển trở lên sẽ bị trừ 10 điểm cho mỗi lượt. Xóa toàn bộ khối để hoàn thành 1 cấp. Cùng vượt qua 24 cấp độ đầy thử thách của trò chơi.