Fancy Constructor

Hành độngGiải đố

Fancy Constructor

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi xếp hình đầy màu sắc này là điền vào tất cả các hình màu trắng với các khối có sẵn.