Falling Blocks the Tetris Game

Phổ thôngGiải đố

Falling Blocks the Tetris Game

Falling Blocks - Tetris Game là một trò chơi lấy cảm hứng từ TETRIS cổ điển. Mục tiêu của trò chơi là thả các khối xuống và hoàn thành càng nhiều đường ngang càng tốt.