trochoi.io

Extreme Kitten

Arcade

Extreme Kitten

Hãy giúp chú mèo đáng yêu nhảy càng xa càng tốt bằng cách chọn đúng thời điểm nhảy và chạm vào các mục tiêu trên sân để tăng sức mạnh nhảy xa hơn nữa nhé!

Trò chơi "Arcade" tương tự