Exoplanet Express

Arcade

Exoplanet Express

Việc vận chuyển hàng hóa có thể khó khăn như thế nào? Tìm hiểu trong trò chơi không gian đầy thử thách này! Hãy nhớ rằng: nhiên liệu có hạn và thiệt hại sẽ không có khả năng chi trả.

Trò chơi "Arcade" tương tự