Escape from Prison

Giải đố

Escape from Prison

Giúp gã stickman trốn thoát khỏi nhà tù! Mỗi lựa chọn lại dẫn đến một kết quả khác nhau. Cố gắng tìm ra con đường chính xác để vượt ngục. Nếu bạn chọn sai, hãy thử lại lần nữa.

Trò chơi "Giải đố" tương tự