trochoi.io

Escape from Aztec

Hành độngArcade

Escape from Aztec

Bạn vừa đánh cắp kho báu lớn nhất của Vua Aztec và đang bị săn đuổi. Hãy chạy càng nhanh càng tốt, tránh những thân cây, tảng đá và những tàn tích cổ chắn đường. Chuyển làn, nhảy và trượt thật linh hoạt để chạy thoát. Thu thập kho báu trên đường đi để mua vật phẩm tăng sức mạnh. Bạn có thể chạy trốn bao xa?