trochoi.io

Bắn súng sinh tồn bất tận

3DBắn súng

Bắn súng sinh tồn bất tận

Bắn súng sinh tồn là một trò chơi bắn súng vô tận, trong đó người chơi phải tiêu diệt các thây ma hoạt hình để tồn tại.