Endless Spinning

Giải đốBắn súng

Endless Spinning

Việc bạn cần làm là bắn những quả bóng để tạo thành những quả bóng cùng màu trong 3-match và biến mất chúng. Khi bóng đến lỗ, TRÒ CHƠI HẾT.