Biểu tượng cảm xúc

Giải đố

Biểu tượng cảm xúc

Casual game - bạn phải di chuyển quả bóng nhanh để đánh vào các biểu tượng cảm xúc xung quanh và không được ném xuống đất để lấy điểm nếu không bạn là người thua cuộc! Tốc độ của trò chơi được tăng lên và làm cho bạn bối rối! Di chuyển quả bóng bằng cách nhấp chuột hoặc chạm vào màn hình để di chuyển. Chúc vui vẻ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự