Loại bỏ Corona

Giải đố

Loại bỏ Corona

Virus Covid 19 tấn công thế giới. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ mọi người và tiêu diệt virus. Hoàn thành 20 cấp độ và đánh bại chúng. Chúc may mắn!

Trò chơi "Giải đố" tương tự