Eatable Numbers

Giải đố

Eatable Numbers

Là một game casual, trong đó bạn sẽ điều khiển vật thể số màu đỏ ở giữa màn hình ăn các vật thể màu xanh lam có số Nhỏ hơn chính số của vật thể màu đó. Nếu bạn ăn vào vật thể màu xanh lam có số Lớn hơn thì bạn sẽ thua cuộc. Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên nên hãy cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục nhé. Chúc bạn chơi vui vẻ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự