Eat Small Fishes

Arcade

Eat Small Fishes

Bạn phải chạy trốn những con cá lớn và ăn cá nhỏ hơn. Chạm vào màn hình để di chuyển con cá và ghi điểm càng nhiều càng tốt. Trò chơi kết thúc khi bạn bị một con cá lớn hơn ăn thịt. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự