Easter Triple Mahjong

ArcadeGiải đố

Easter Triple Mahjong

Một trò chơi triple mahjong với chủ đề lễ phục sinh. Bạn chỉ được phép ăn ba quân bài giống nhau, trong đó mỗi quân phải có ít nhất 2 mặt liền kề không bị chặn. Chơi càng nhanh thì ghi điểm càng cao.