trochoi.io

Easter Pic Slider

ArcadeGiải đố

Easter Pic Slider

Sắp các mảnh ghép chủ đề lễ phục sinh theo đúng thứ tự. Nhấp vào một mảnh ghép để di chuyển nó đến ô trống liền kề. Cứ mỗi giây trôi qua, điểm của bạn bị trừ đi thêm một ít. Hãy tính toán thật thông minh để giữ được số điểm thật cao.