Easter Card Memory Deluxe

Giải đố

Easter Card Memory Deluxe

Nhấp vào các thẻ để lật một thẻ phục sinh. Ghi nhớ vị trí của chúng và nối chúng theo cặp. Hoàn thành tất cả các thẻ trên bảng để vượt qua cấp độ. Càng ngày cấp độ sẽ càng khó và bạn bị giới hạn thời gian để hoàn thành chúng. Đã đến lúc kiểm tra trí nhớ của bạn. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là gì?

Trò chơi "Giải đố" tương tự