Câu đố Phục sinh 2020

Giải đố

Câu đố Phục sinh 2020

Chơi với 6 hình ảnh trong trò chơi ghép hình hoàn hảo này: Easter Puzzle. Tất cả các hình ảnh là với Ngày lễ Phục sinh. Giải quyết tất cả các câu đố và giữ cho bộ nãonhạy bén. Bạn có bốn chế độ cho mỗi bức tranh, 16 mảnh, 36 mảnh, 64 mảnh và 100 mảnh. Hãy tận hưởng và vui vẻ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự