Drop The Apple Into Mouth

Arcade

Drop The Apple Into Mouth

Bạn phải thả táo vào miệng con quái vật đói bụng. Nếu thả trượt thì bạn sẽ thua. Đây là trò chơi vô tận. Ghi điểm nhiều hơn để phá vỡ kỷ lục của bản thân. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự