Drift Car to Right

ArcadeĐua xe

Drift Car to Right

Drift Car Right là một trò chơi thực sự đơn giản dựa trên minidrifts. Khi xe bắt đầu chạy, nhiện vụ của bạn là điều khiển xe tăng tốc và vào cua một cách mềm mại sao cho xe không bị va vào hàng rào hai bên để tiến đến vạch đích cuối cùng. Nếu xa bị va vào hàng rào trò chơi sẽ kết thúc. Chúc bạn chơi vui vẻ!!!