Dream Pet Link

Giải đố

Dream Pet Link

Trong Dream Pet Link, bạn phải kết nối các ô giống hệt nhau với nhau để xóa bảng. Nó bao gồm các động vật dễ thương như sư tử, chim cánh cụt hoặc cừu. Chơi qua tất cả chín cấp độ của trò chơi và tận dụng tốt nhất giới hạn thời gian để ghép các ô giống hệt nhau để làm cho chúng biến mất.

Trò chơi "Giải đố" tương tự