Draw Missing Part Puzzle

Phổ thôngGiải đố

Draw Missing Part Puzzle

Draw Missing Part là trò chơi cần đến trí tưởng tượng của bạn. Với lối chơi vẽ phần còn thiếu độc đáo, kết hợp khéo léo giữa các câu đố logic và vẽ tranh. Tìm mảnh ghép còn thiếu của bức tranh, sử dụng nút Hint để lên cấp dễ hơn. Trò chơi vẽ phần còn thiếu hấp dẫn nhất.