Dots Mania

Phổ thôngGiải đố

Dots Mania

Dots Mania là một trò chơi Match3 gây nghiện sẽ giúp bạn giải trí hàng giờ! Kết nối các chấm cùng màu và kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Sử dụng sức mạnh đặc biệt để đạt được điểm số cao hơn nữa!