Dot Trigger

Phổ thông

Dot Trigger

Dot Trigger là một trò chơi với đồ họa tuyệt đẹp gây nghiện khi bắn các dấu chấm. Cách chơi rất đơn giản, chỉ cần bắn các chấm xoay bằng khẩu đại bác từ giữa màn hình. Hãy thật chú ý quan sát, các dấu chấm có thể sẽ quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự