Dominoes

Giải đốMạng xã hội

Dominoes

Rút quân domino: Mỗi vòng, ghép các ô cho đến khi đối thủ của bạn không thể di chuyển. Nếu bạn không có khả năng di chuyển, hãy rút một quân cờ domino cho đến khi bạn có thể ghép một ô. Nếu không còn quân cờ domino, hãy vượt qua lượt của bạn cho đến khi bạn có thể. Đạt 100 điểm để giành chiến thắng. Khối domino: Tương tự như Draw Dominoes. Sự khác biệt chính là, nếu bạn không thể di chuyển được, hãy vượt qua lượt của bạn cho đến khi bạn có thể ghép được một ô. Đạt 100 điểm để giành chiến thắng.