Domino

3DArcade

Domino

Domino là trò chơi giải đố arcade, nơi bạn phải tạo một hàng quân cờ doimino từ nơi xuất phát đến vạch đích. Nếu chỉ đi được nửa đường hoặc quân cờ bị rơi thì bạn phải chơi lại. Những cấp độ sau sẽ ngày càng khó hơn, với đường đi phức tạp cùng nhiều chướng ngại vật hơn.