trochoi.io

Doctor Kids Hospital

Bé trai

Doctor Kids Hospital

Làm bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp với các công cụ phẫu thuật tiên tiến trong bệnh viện dành cho trẻ em. Hãy sẵn sàng chơi toàn bộ trò chơi bác sĩ & bệnh viện! Bây giờ hãy bắt đầu hành trình thử thách làm bác sĩ ảo của bạn tại đây! Đối xử với tất cả các bệnh nhân khác nhau như một bác sĩ chuyên nghiệp ở bệnh viện ảo này. Cung cấp cho họ cách điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Trò chơi "Bé trai" tương tự