trochoi.io

Khủng long và người ngoài hành tinh

Bé traiBé gái

Khủng long và người ngoài hành tinh

Hãy giúp người ngoài hành tinh thu hoạch kim cương. Coi chừng máy bay không người lái, robot và khủng long.