DinoMatch: Mahjong Pairs

Phổ thôngGiải đố

DinoMatch: Mahjong Pairs

Mục tiêu của trò chơi là kết nối các cặp ô giống hệt nhau. Bạn cần có thời gian để xóa toàn bộ các trường trước khi hết thời gian. ⏰ Kết nối các ô ở xa hơn để nhận được nhiều sao hơn. ⭐ Đối với mỗi lượng sao nhất định sẽ được trao một phần thưởng khác nhau - một chiếc rương.? Theo thời gian, các ô vuông sẽ được mở khóa và cấu hình của cấp độ sẽ trở nên phức tạp hơn.