trochoi.io

Dino Run Adventure

Phiêu lưuArcade

Dino Run Adventure

Dino Run Adventure là trò chơi chạy miễn phí hay nhất mà bạn có thể chạy cùng với người bạn khủng long của mình. Thu thập thức ăn và kiếm điểm cao nhất! Nhấp vào chơi và chạy theo cách của bạn! Chơi vui vẻ nhé.