Dingbats

ArcadeGiải đố

Dingbats

Dingbats một trò chơi ô chữ độc đáo! Bạn cần chú ý đến các dấu hiệu cho mỗi từ được hình thành, nắm bắt các dấu hiệu này và sử dụng bộ não của bạn để giải mã các cụm từ này! Các manh mối có trong các bức tranh, vì vậy hãy hoạt động trí não của bạn thật nhanh!