trochoi.io

Didi & Friends Coloring Book

Bé trai

Didi & Friends Coloring Book

Cho trẻ thể hiện sự sáng tạo của con bạn qua cuốn sách tô màu này, có Didi và Những người bạn. Một cuốn sách tô màu vui nhộn, hoàn toàn bằng kỹ thuật số và có thể tái sử dụng được xây dựng cho trẻ em, phụ huynh và các cơ sở giáo dục mầm non. Các tính năng: - Chọn các kích thước và màu sắc cọ khác nhau - Lưu các tác phẩm của bạn và in chúng. Tính năng này rất phù hợp cho các lớp học - Tô màu các nhân vật thú vị từ vũ trụ Didi & Friends, bao gồm Didi, Nana, Jojo, Tatak, Bingo và Pak Atan, - Chủ đề tích cực, để nuôi dưỡng cảm xúc tốt thông qua tô màu

Trò chơi "Bé trai" tương tự