trochoi.io

Defense of Karmax 3

.IO

Defense of Karmax 3

Chào mừng bạn đến với Defense of Karmax 3. Captain Rogers là một anh hùng bảo vệ thiên hà chống lại cuộc xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh. Hãy giúp anh ấy bắn phá các tên lửa của người ngoài hành tinh đang tấn công nhé!

Trò chơi ".IO" tương tự