trochoi.io

Ngõ tử thần

Bắn súng

Ngõ tử thần

Death Alley, bạn cần ngăn chặn lũ thây ma đi qua bạn, bạn cần tiêu diệt tất cả chúng bằng sợi dây xích chết chóc của mình!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự