Deadly Hunter

Giải đố

Deadly Hunter

Bạn của bạn bị sa bẫy của hổ. Hãy chiến đấu với hổ bằng cách vượt qua các chướng ngại vật để giải cứu bạn của mình. Chỉ bạn mới có thể cứu bản thân mình mà thôi.

Trò chơi "Giải đố" tương tự