trochoi.io

Dead Target Zombie Shooter

Bắn súng

Dead Target Zombie Shooter

Dead Target Zombie Shooter là bài kiểm tra tốt nhất về tính khí và thần kinh của bạn bởi vì khi những cơn bão thây ma tấn công bạn, bạn sẽ cần phải đứng yên và học tập. Trong số các trò chơi bắn súng zombie, trò chơi này giới thiệu cho bạn những thây ma chết chóc khủng khiếp với các hiệu ứng khốc liệt. WASD - move, Mouse - fire, Shift - run, Space - jump, 1-6 - weapon, T - time slow

Trò chơi "Bắn súng" tương tự