trochoi.io

Dashing Birds

ArcadePhổ thông

Dashing Birds

Điều khiển hai con chim và né tránh tên lửa trong trò chơi arcade gây nghiện này. Thu thập các ngôi sao và mở khóa các loài chim mới!