Dangerous Spikes

Giải đố

Dangerous Spikes

Chạm vào màn hình để thay đổi bên của vòng tròn và để tránh gai. Gai sẽ làm bạn bị thương, vì vậy bạn cần phải tránh chúng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự