trochoi.io

Dangerous Danny

Arcade

Dangerous Danny

Danny là một người dũng cảm và lần này anh quyết định đặt ra mục tiêu phá kỷ lục lặn biển sâu.Những sinh vật biển hoang dã, hầm mỏ và những vách đá nguy hiểm sẽ làm cản trở , liệu anh ta có thể xoay sở để vượt qua và đạt được mục tiêu của mình?

Trò chơi "Arcade" tương tự