trochoi.io

Bắn bong bóng dễ thương

Arcade

Bắn bong bóng dễ thương

Bắn và ghép ba hoặc nhiều bong bóng cùng màu để dọn sạch khu vực trò chơi và giải thoát những con chim bị mắc kẹt. Các tính năng: • Trò chơi vật lý thực tế • Hệ thống xếp hạng ba sao ở chế độ cấp độ • Chế độ vô tận • Nhiều cấp độ để chơi • Bong bóng mới tuyệt vời và tăng sức mạnh

Trò chơi "Arcade" tương tự