Cut It!

Giải đố

Cut It!

Sử dụng khả năng logic của mình để cắt gỗ thành các mảnh có kích thước bằng nhau. Vượt qua các cấp độ và thu thập thật nhiều các ngôi sao nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự