Curvy Punch 3D

3DArcade

Curvy Punch 3D

Đáp trả sự khiêu khích của kẻ địch bằng những cú đấm nặng ký đủ sức kết liễu một sinh mạng. Hãy phá vỡ tất cả chướng ngại vật trước mặt để tấn công kẻ địch. Di chuyển khéo léo để tránh cú đấm của chúng. Xem bạn vượt qua được bao nhiêu rào cản.