Cup Pong Challenge

ArcadePhổ thông

Cup Pong Challenge

Búng quả bóng bàn vào cốc và tiếp đất một cách chính xác. Người còn lại nhiều cốc nhất sẽ thắng trò chơi bóng bàn này! Bầu không khí sôi động với lối chơi đơn giản và 3 đối thủ máy tính khác nhau.