Cube ShapeUp!

Phổ thôngGiải đố

Cube ShapeUp!

Đặt các mảnh ghép lại với nhau càng nhanh càng tốt để hoàn thành cấp độ.