Cube ShapeUp

3DArcade

Cube ShapeUp

Các hình ảnh của các con vật đã bị phá hủy và các hình vuông đã được xoay. Bạn có thể giúp các con vật trở lại hình dạng ban đầu?